ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪЛБОКОМОРСКО ЗАУСТВАНЕ СОЗОПОЛ

sozopol

„ХИДРОМАРИН“ АД е изпълнила подводни работи по „Строителство на „Дълбокоморско заустване на пречистени води от Пречиствателна станция за отпадни води – Созопол“. Тръбопроводът за дълбоководно заустване започва от шахта, и навлиза навътре в морето на разстояние една морска миля от брега и завършва с дифузьор. Тръбопровода е DN700. Отвеждащият колектор до Дълбокоморското заустване е с дължина L=877,43 м. Самото Дълбокоморско заустване е с дължина L=1929,37 м.

 

ИМАТЕ РАБОТА ЗА НАС ?

Свържете се с нас и ще Ви предоставим подробна информация за извършваните от нас дейности.

Искам да знам повече