ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОВО НАХОДИЩЕ КАМЧИЯ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМА ЗА ПОДВОДНО РЯЗАНЕ „БРОКО“

Picture1
През 2014 г. на „ХИДРОМАРИН“ АД беше възложено да извърши изваждане от морското дъно на подводна заустваща система на газово находище представляващо част от програмата за затваряне и изоставяне на находище Камчия-1. Местоположението на газовото находище е на 35 км на изток от Пристанище Варна и на дълбочина 51 м под вода. „ХИДРОМАРИН“ АД предостави на клиента цялостно управление на проекта и инженерно решение включващо подготовката на работния процес, план за подводните операции, оценка на риска, план за действие в извънредна ситуация, както и всички предварителни разрешителни необходими за операцията по извеждането от експлоатация на газовото находище.

Успешната операция беше извършена от плавателния съд за осигуряване на водолазни работи „Ентерпрайз“, с използването на ROV за оглед на мястото, след което водолази изрязоха устието на сондажния отвор посредством система за подводно рязане „Броко“. Беше извършен финален оглед на морското дъно, за да се рекултивира дъното до естественото му състояние. Устието на сондажния отвор беше извадено безопасно на повърхността и транспортирано до оперативната база на клиента.

 

ИМАТЕ РАБОТА ЗА НАС ?

Свържете се с нас и ще Ви предоставим подробна информация за извършваните от нас дейности.

Искам да знам повече