1. Офшорни водолазни дейности

Огледи, видеозаснемане и оценка на състоянието на газови, нефтени платформи, тръбопроводи
Ремонтни работи и поддръжка по подводни съоръжения (подводно рязане и заваряване)
Изграждане на подводни съоръжения – тръбопроводи, кабели
Извеждане от експлоатация на подводни съоръжения
Почистване на подводни конструкции, дебелометрия, батикорометрия
Полагане на антикорозионно покритие по метални конструкции

2. Услуги с ROV (Дистанционно управляем робот)

Огледи и видеозаснемане на офшорни съоръжения – петролни и газови тръбопроводи, петролни кладенци, канали, кабели, и т.н.
Огледи и видеозаснемане на иншорни съоръжения – пристанищни съоръжения, брегозащитни съоръжения, брегоукрепителни съоръжения и др.
Огледи и видозаснемане на оншорни съоръжения – язовири, електрически централи ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, шлюзови конструкции, водовземни съоръжения и др.
Търсене на обекти под вода – потънали плавателни съдове, товари и др.

3. Подводни дейности по оншорни съоръжения – Язовири, ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ

Ремонт на водовземни съоръжения – кули, таблени затвори, решетки, водачи, прагови конструкции, стоманобетонови конструкции,
Подводни огледи и експертни оценки, оценка на състоянието и видеозаснемане, включително с ROV
Полагане на кабели и тръбопроводи
Подводно рязане и заваряване на метални конструкции и стоманобетон
Полагане на антикорозионно покритие по метални конструкции
Ремонт на подводни фуги

4. Подводни дейности по иншорни съоръжения – Пристанищни, брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения

Рехабилитация на вълноломи
Ремонт на хелинги
Оглед, видеозаснемане и оценка на състоянието на съоръженията
Дълбоководни зауствания – монтаж на тръбопроводи, извършване на промери на трасето на тръбопроводите, монтаж на матраци и утежнителни елементи

5. Подводни работи по плавателни средства

Подводни огледи на подводната част на плавателни средства
Почистване корпуси, винт-рулева група на плавателни средства

 

ИМАТЕ РАБОТА ЗА НАС ?

Свържете се с нас и ще Ви предоставим подробна информация за извършваните от нас дейности.

Искам да знам повече