Дейности
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.
 
 
01 >>

ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ

 • Изграждане и рехабилитация на вълноломи
 • Изграждане и ремонт на хелинги            
 • Инсталиране на плаващи докове
 • Проучване, проектиране и изпълнение на инфраструктурни обекти в плитководната и бреговата зона              
 • Реална оценка на състоянието на морските пристанища и нуждите от ремонт, реконструкция и изграждане на нови части
 • Реална оценка на състоянието на речни пристанища, брегоукрепителни съоръжения, мостове и нуждата от ремонт, реконструкция  и изграждане на нови съоръжения                
 • Дълбоководни зауствания - предпроектни проучвания - геодезия, зансемане на грунда, подводно обследване, извършване на промери на района на минаване на тръбопроводите, геология и картографиране                                       
02 >>

Специални машини и агрегати

 • Ремонт таблени затвори, клапи, подмяна тръбопроводи
 • Ремонт демонтажни връзки
 • Ремонт и подмяна решетки
 • Проектиране и производство на специални машини и агрегати
За да конструираш бъдещето е нужно да се гмурнеш на дълбоко

Свържете се с нас за повече информация от бърза реакция, спешна работа, до мащабни, многогодишни договори за услуги.

Свържете се с нас